HƯỚNG DÂN ĐĂNG NHẬP VÀ KẾT NỐI VỚI STRAVA

Quy trình tham gia giải chạy gồm 2 bước:

Bước 1:Tải và cài đặt STRAVA từ ứng dụng trên điện thoại: Đăng ký tài khoản strava bằng địa chỉ email (gmail, Hotmail, email cty….)

Bước 2: Vào link sau để đăng ký tham gia giải chạy:

Để kết nối với tài khoản STRAVA nhấn vào nút “Connect with STRAVA”

Sau đó sẽ đến trang đăng nhập vào STRAVA

Hãy điền email và password vào vị trí như hình dưới (email này phải trùng với email đăng ký tài khoản strava của bạn):

Sau khi nhấn vào nút sẽ chuyển đến trang sau:

Bạn tiếp tục nhấn nút:

Tiếp theo bạn chọn nhóm của mình, và nhấn vào nút như hình sau:

Giao diện của trang Web sau khi đăng nhập:

Tham Khảo:

Hướng dẫn Strava–Tạo tài khoản và cài đặt ứng dụng.
Hướng dẫn Strava–Thiết lập cấu hình căn bản.